Klatre sikkerhed


Partner check
(German (Germany) Partnercheck English (United Kingdom) Partner check )

Klik på linket til venstre for at se video om, hvordan man kan foretage et rigtigt partner check før man starter med at klatre.
Reference
http://cms.alpenverein.de
Partner check (klik her for at se billede i fuld størrelse)
Vægt forskel ved klatring
(English (United Kingdom) weight difference by climbing German (Germany) Gewichtsnterschied von Kletterern )

Vægt forskellen mellem de 2 klatre partnere skal maksimal være 20%
Reference
Berg Und Steigen 2008
Vægt forskel ved klatring