Europæiske Lavine fare skala med Anbefalinger


Fare niveau IkonSnedækket stabilitetSandsynlighed at lavine udløsesUgunstige ekspositionerKonsekvenser for personer uden for sikrede zoner / anbefalinger

1

Meget lille
(Low )
(Gering )
Snelaget er generelt godt bundet og stabil.En Lavine udløsning er normalt kun muligt med en høj ekstra belastninger på meget få ekstreme skråninger. Kun naturlige våd laviner og små laviner er muligt.Generelt sikre forhold.

2

Lille
(Moderate )
(Mäßig )
Snelaget er er kun moderat godt fæstnet på nogle stejle skrænter, ellers er det generelt godt bundet.Udløsning er muligt, bl.a. gennem høj yderligere belastninger, hovedsagelig på stejle skråninger som er angivet i lavine bulletinen. Store naturlige laviner er ikke forventet.Meste favorable vilkår. Omhyggelig rutevalg, især på stejle skråninger af de angivet ekspositioner og højde zoner.

3

Middel
(Considerable )
(Erheblich )
Snelaget er moderat til svagt fæstnet på mange stejle skrænter.Udløsning er muligt, selv gennem lav yderligere belastninger, hovedsagelig på de stejle skråninger som er angivet i lavine bulletin. Under visse betingelser, nogle mellemstore og lejlighedsvis store naturlige laviner er muligt.Delvis negativ forhold. Erfaring i vurderingen af lavine fare er påkrævet. Stejle skråninger af de angivet eksposition og højde zoner bør undgås, hvis muligt.

4

Stor
(High )
(Groß )
Snelaget er svagt fæstnet på de fleste stejle skråninger.Udløsning er sandsynligt, selv gennem lave ekstra belastninger på mange stejle skråninger. Under visse betingelser kann mange mellemstore og flere store naturlige laviner forventes.Ugunstige forhold. Ekstensive erfaring i vurdering af lavine fare er påkrævet. Forblive i moderat stejle terræn / vær opmærksom på lavine udløbs zoner

5

Meget Stor
(Very high )
(Sehr groß )
Snelaget er generelt svagt bundet og ret ustabil.Mange store naturlige laviner forventes, selv i moderat stejlt terrænMeget ugunstige forhold. Undgå åbent terræn.
WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF (http://www.slf.ch/)